Usedlost Cibulka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 27.1.2022

Usedlost Cibulka

Stručné info

Nejstarší zmínky o usedlosti v okolí dnešní Cibulky pochází ze 14. století. V 16. století se stala majetkem rodu Cibulkových z Veleslavína, kteří poskytli své jméno nejenom usedlosti, ale i celé přilehlé oblasti. Během třicetileté války (1618 – 1648) byla Cibulka značně poničena a později dokonce naprosto zpustla.

Právě v takovém stavu usedlost roku 1681 koupil univerzitní profesor Johann Georg von Funcke. Zbudoval nový ovocný sad a celou oblast znovu obnovil. V důsledku průchodu vojsk Bavorů, Sasů a Francouzů v době války o rakouské dědictví (1740 - 1748) byla Cibulka znovu poničena. V roce 1758 ji koupil Filip Krakovský Kolovrat pro úřad pražského purkrabího, kterému patřila až do roku 1817, kdy ji koupil za 112 000 zlatých Leopold Leonhard Thun, který nechal celý komplex radikálně přestavět. Usedlost tak získala podobu empírového zámečku.

Když Leopold Leonhard Thun 22.10.1826 zemřel, byl podle svého přání pochován na nedalekém Malostranském hřbitově. Cibulka ještě téhož roku vyhořela, a protože dědicové o zámeček nejevili zájem, začala záhy chátrat. Posledním soukromým majitelem Cibulky byl statkář Josef Hyross, který ji kvůli finančním problémům roku 1922 odprodal za 1 milion korun pražské obci. Zkáza celého jedinečného komplexu stále pokračovala, i za dob komunismu. 

Město Cibulku dva roky před revolucí, roku 1987, prodalo České spořitelně. Za dalšího majitele, dceřinou společnost firmy Autoturist, Cibulka s.r.o. usedlost dál chátrala. Situaci nerozhýbalo ani několik pokut v řádech statisíců od úřadů. Do zásahu policie v květnu 2015 byla zanedbaná usedlost několik let obývána kolektivem squatterů.

Areál, včetně nedalekého Čínského pavilonu, v dubnu 2021 koupili pro účely Nadace rodiny Vlčkových manželé Vlčkovi. Do roku 2026 zde plánují vybudovat dětský hospic s paliativním střediskem a zároveň komunitní prostory pro veřejnost.

Adresa
U Cibulky 118/1, 150 00 Praha 5 - Košíře
Kulturní památka
40321/1-1375
Rok stavby
1817
Galerie
Usedlost Cibulka (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 27.1.2022
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Časová osa

2021
Areál o ploše 11 595 m2, včetně nedalekého Čínského pavilonu v dubnu 2021 koupili pro účely Nadace rodiny Vlčkových manželé Vlčkovi. Do roku 2026 zde plánují vybudovat dětský hospic s paliativním střediskem a zároveň komunitní prostory pro veřejnost. [6]
2020
Radnice Prahy 5 v roce 2020 plánuje koupit usedlost za 105 milionů korun, což je cena daná znaleckým posudkem. [5]
2019
Soukromý majitel nabídl Praze 5 k prodeji usedlost v Košířích, kterou se neúspěšně pokoušel zrekonstruovat. Radnice nechce koupi uspíšit, nejprve prověří výši ceny, budoucí využití usedlosti i její stav, který začíná být kritický. První výsledky by mělo mít vedení městské části po prázdninách. Na jejich základě rozhodne, jestli je reálné se o chátrající památku vůbec ucházet. [4]
2016
Statický posudek uvedl, že situace Cibulky je kritická, ale usedlost stále ještě lze zachránit. [3]
2015
Do zásahu policie v květnu 2015 byla zanedbaná usedlost několik let obývána kolektivem squatterů. [1]
2014
Památkový odbor magistrátu v roce 2014 hlásí, že majitel Oldřich Vaníček plní uložená nápravná opatření. Ministerstvo kultury naopak konstatovalo že dosavadní postup magistrátu vůči vlastníkovi objektu je neúčinný. [3]
2012
Další pokuta následovala v roce 2012, tentokrát od ministerstva kultury, ve výši 150 000 korun za neplnění zákonných povinností k památce. [3]
2010
Památkový odbor udělil v roce 2010 majiteli objektu pokutu 250 000 korun za neplnění zákonných povinností k památce. [3]
2008
Národní památkový ústav (NPÚ) v roce 2008 konstatoval, že usedlost je v kritickém stavu. [3]
2007
Inspekce ministerstva kultury vydala v roce 2007 podnět kvůli zhoršujícímu se stavu památky. [3]
2005
Pražský magistrát udělil vlastníkovi pokutu 100 000 korun. Park je naštěstí v majetku města a v r.2005 byly uskutečněny první práce na jeho obnovu. [3]
1999
Ministerstvo kultury v roce 1999 poskytlo vlastníkovi objektu dotaci ve výši 2 300 000 korun. [3]
1997
V roce 1997 radnice Prahy 5 nařídila společnosti Cibulka, a. s., majiteli objektu, provést neodkladné zabezpečovací práce. [3]
1990
První varování přišlo v roce 1990. Tehdejší vlastník Cibulky, CK Autoturist, dostal nařízení k údržbovým pracím na střešním plášti včetně takzvané klempířiny. Zaslal mu ho odbor výstavby radnice Prahy 5. [3]
1987
Město Cibulku dva roky před revolucí, roku 1987, prodalo České spořitelně. Polistopadový majitel, dceřiná společnost firmy Autoturist, Cibulka s.r.o., nemá na opravu objektu dostatek financí, proto neustále již mnoho let „jedná“ s eventuálními zájemci o prodeji nemovitosti. [2]
1970
V době komunistického režimu v 70. letech 20. století byly provedeny další hrubé zásahy. [1]
1929
Necitlivé opravy zámečku v letech 1929-30 památce příliš neprospěly. [1]
1922
Posledním soukromým majitelem Cibulky byl statkář Josef Hyross, který ji kvůli finančním problémům roku 1922 odprodal za 1 milion korun pražské obci. Zkáza celého jedinečného komplexu stále pokračovala. Zámeček se rozpadal, sochy byly kradeny a poškozovány, na volných plochách byla provedena necitlivá výsadba. [1]
1891
Roku 1891 byl park násilně rozdělen železniční tratí vedoucí ze Smíchova do Hostivic. [1]
1826
Když Leopold Leonhard Thun 22.10.1826 zemřel, byl podle svého přání pochován na nedalekém Malostranském hřbitově. Cibulka ještě téhož roku vyhořela, a protože dědicové o zámeček nejevili zájem, začala záhy chátrat. Všechny pokusy a udržení usedlosti v původním stavu byly bezvýsledné. Nepomohlo ani dočasné zpoplatnění vstupu. [1]
1817
V roce 1817 usedlost koupil za 112 000 zlatých Leopold Leonhard Raymund, který byl nejen milovníkem a štědrým mecenášem umění, ale především jedinečnou osobností. Leopold Leonhard Thun nechal celý komplex radikálně přestavět. Usedlost tak získala podobu empírového zámečku. Hlavní patrová dvoutraktová budova byla rozšířena, doplněna o několik stájí a hospodářských budov. Přímo na hlavním dvorci byla umístěna empírová kašna, několik menších romantických stavbiček a zajímavé kamenné holubníky-psince. [1]
1758
Cibulka byla v roce 1758 zakoupena Filipem Krakovským Kolovratem pro úřad pražského purkrabího, kterému patřila až do roku 1817. [1]
1740
V důsledku průchodu vojsk Bavorů, Sasů a Francouzů v době války o rakouské dědictví (1740 až 1748) byla Cibulka, stejně jako celá okolní oblast, velmi poničena. [1]
1681
Právě v takovém stavu usedlost roku 1681 koupil univerzitní profesor Johann Georg von Funcke. Zbudoval nový ovocný sad a celou oblast znovu obnovil. Dalšími majiteli byli například Karel Schönfeld, pokladník berního úřadu, nebo měšťan Vojtěchovský, který na Cibulce povolil schůze evangelických věřících pronásledovaných jezuity. [1]
1618
Během třicetileté války (1618 – 1648) byla Cibulka značně poničena a později dokonce naprosto zpustla. [1]
1501
V 16. století se stala majetkem rodu Cibulkových z Veleslavína, kteří poskytli své jméno nejenom usedlosti, ale i celé přilehlé oblasti. Malé hospodářství bylo sice rozšířeno o několik políček a ovocný sad, nejdůležitější částí však byly vinice, kterými byla oblast dnešních Košíř vyhlášená. [1]
1301
Nejstarší zmínky o usedlosti v okolí dnešní Cibulky pochází ze 14. století. Oblast patřila v této době Jindřichu Názovi, písaři dvorní kuchyně Karla IV. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

6. 5. 2015
27. 6. 2014
www.rajce.idnes.cz coornelus
16. 11. 2013
www.rajce.idnes.cz lotusesprit
1. 5. 2013
www.rajce.idnes.cz longjohnsilver
4. 10. 2008

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

cs.wikipedia.org [1]
referaty-seminarky.cz [2]
nrv.org [6]
hrady.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.