Zámek Vrchlabí (Exteriér), autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127804148

Zámek Vrchlabí

Stručné info

Již roku 1525 je ve Vrchlabí zmiňována tvrz. Ta však stávala opodál dnešního zámku, snad v místech, kde je v současnosti v zámeckém parku malý rybníček. Roku 1533 získal Vrchlabské panství, které do té doby přináleželo k Trutnovu, Kryštof z Gensdorfu. Krátce na to zahájil práce na stavbě nového sídla. Stavba zámku byla dokončena v roce 1546. Nový zámek tvořila vysoká obdélníková budova s velkou vstupní síní.

Dnešní podobu získal až za Viléma Miřkovského ze Stropčic při pozdně renesanční přestavbě v letech 1605 – 1614. Tehdy byly přistavěny nárožní věže a celá stavba byla rozšířena. Miřkovským ze Stropčic bylo panství po roce 1621 konfiskováno a přičleněno přímo k Valdštejnovu frýdlantském panství. Po valdštejnských konfiskacích získal Vrchlabí Rudolf Morzin. 

Po vymření rodu Morzinů v roce 1791 přešlo Vrchlabí do držení Černínů. V roce 1820 proběhla za Černínů přestavba zámku a upraveno bylo i jeho okolí, které tehdy bylo zbaveno všech opevňovacích prvků. Již v průběhu první světové války Černínové zámek prodali a od té doby slouží administrativním účelům.

Adresa
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Kulturní památka
37508/6-3729
Rok stavby
1546
Galerie
Zámek Vrchlabí (Exteriér), autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=127804148
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Časová osa

1914
Již v průběhu první světové války Černínové zámek prodali a od té doby slouží administrativním účelům. [1]
1820
V roce 1820 proběhla za Černínů přestavba zámku a upraveno bylo i jeho okolí, které tehdy bylo zbaveno všech opevňovacích prvků. [1]
1791
Po vymření rodu Morzinů v roce 1791 přešlo Vrchlabí do držení Černínů. [1]
1621
Miřkovským ze Stropčic bylo panství po roce 1621 konfiskováno a přičleněno přímo k Valdštejnovu frýdlantském panství. Po valdštejnských konfiskacích získal Vrchlabí Rudolf Morzin. [1]
1605
Dnešní podobu získal až za Viléma Miřkovského ze Stropčic při pozdně renesanční přestavbě v letech 1605 – 1614. Tehdy byly přistavěny nárožní věže a celá stavba byla rozšířena. [1]
1575
V roce 1575 zámek vyhořel a po požáru byl jen provizorně opraven. [1]
1546
Již roku 1525 je ve Vrchlabí zmiňována tvrz. Ta však stávala opodál dnešního zámku, snad v místech, kde je v současnosti v zámeckém parku malý rybníček. Roku 1533 získal Vrchlabské panství, které do té doby přináleželo k Trutnovu, Kryštof z Gensdorfu. Krátce na to zahájil práce na stavbě nového sídla. Stavba zámku byla dokončena v roce 1546. Nový zámek tvořila vysoká obdélníková budova s velkou vstupní síní. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

hrady.cz [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.