Dvůr Sedlov (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: P. Fiedler, datum: 1993

Dvůr Sedlov

Stručné info
Sedlovská tvrz je poprvé písemně doložena v roce 1607. Majetek byl několikrát upravován, přestavován a měnil majitele. Těmi byli například páni z Dubé nebo ze Solopysk. V roce 1646 již zpustlou tvrz i celý statek získal nový majitel Jindřich Kraft z Lammersdorfu, který na tvrzi již nesídlil a nechal ji upravit na sýpku. V roce 1903 koupil statek Theodor Slavíkov, advokát z Litomyšle, který ho pronajal rodině Mandelíkových, majitelům velkostatku a cukrovaru v Ratboři. V roce 1928 jej od doktora Slavíka mladšího Mandelíkové odkoupili. Během německé okupace a po znárodnění statek Sedlov sdílel stejný osud se statkem Ratboř. Hospodařil zde Státní statek Kolín, později JZD Bečváry, v této době byla koncem 80. let téměř celá tvrz zbořena. Po roce 1993 byl statek vrácen dceři Ing. Ervína Mandelíka, Jindřišce Králové a menší část Hermíně Domácí, vnučce Roberta Mandelíka. V roce 1998 byl majetek Jindřišky Králové převeden na syna, Ing. Josefa Krále a jeho potomky – Josefa a Ondřeje Krále, kteří celý statek postupně upravují.
Adresa
Sedlov 36, 28002 Kolín 2
Rok stavby
Galerie
Dvůr Sedlov (Dobové fotografie (před rokem 2000)), autor: P. Fiedler, datum: 1993
Dvůr Sedlov - KN 7/2023 (Výřezy z map)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

1998
V roce 1998 byl majetek Jindřišky Králové převeden na syna, Ing. Josefa Krále a jeho potomky – MVDr. Josefa a Ing. Ondřeje Krále, kteří celý statek postupně upravují. [1]
1993
Po roce 1993 byl statek vrácen dceři Ing. Ervína Mandelíka, Jindřišce Králové a menší část Hermíně Domácí, vnučce Roberta Mandelíka. [1]
1938
Během německé okupace a po znárodnění statek Sedlov sdílel stejný osud se statkem Ratboř. Hospodařil zde Státní statek Kolín, později JZD Bečváry, v této době byla koncem 80. let téměř celá tvrz zbořena. [1]
1928
V roce 1928 jej od doktora Slavíka mladšího Mandelíkové odkoupili. [1]
1903
V roce 1903 koupil statek JUDr. Theodor Slavíkov, advokát z Litomyšle, který ho pronajal bratřím Mandelíkovým, majitelům velkostatku a cukrovaru v Ratboři.
1646
Apolena prodala v roce 1646 zpustlou tvrz i celý statek novému majiteli Ratboře Jindřichovi Kraftovi z Lammersdorfu, který opět spojil obě části vsi, nicméně na tvrzi již nesídlil a nechal ji upravit na sýpku. [1]
1643
V roce 1643 zdědila Sedlov Ondřejova dcera Apolena Ludmila, provdaná za Bohuslava Berku z Dubé. [1]
1623
Adam Mírek ze Solopysk se účastnil na stavovském odboji v letech 1618–20. V roce 1623 mu byl majetek zkonfiskován. Ještě v témž roce koupil zkonfiskovaný majetek majitel Ratboře Ondřej Horňatecký z Dobročovic. V roce 1624 byla tvrz poškozena požárem a v roce 1634 vydrancována saským vojskem. [1]
1615
Sňatkem s Mikulášovou dcerou Marianou získal v roce 1615 tvrz Adam Mírek ze Solopysk. [1]
1607
Sedlovská tvrz je poprvé písemně doložena v roce 1607, kdy ji dcera Václava Vlka z Kvítkova prodává spolu s dvorem a částí vsi Mikuláši Horňateckému z Dobročovic. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Sedlov – tvrz (zaniklá) – Kolínsko – Cesty a památky []
Tvrz Sedlov, Sedlov

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.