Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží (Exteriér), autor: Markéta Janečková

Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží

Stručné info

V roce 1872 už se podnik Ignaze Klingera natolik rozrostl, že několik domů po městě již nestačilo a tak na tomto místě založil továrnu. Firma se dynamicky rozvíjela, po požáru jedné z budov, založila dokonce i vlastní hasičský sbor.

V roce 1881 firma koupila další dvě továrny v Mladé Boleslavi, svým zaměstnancům platila příspěvky do nemocenské pokladny, dělníci měli vlastní jídelnu, starobní a úrazový fond a firma pro ně postavila řadové domy. Svoje továrny měla firma nakonec i v italských městech Terni a Prato. Obchodní zastoupení měla firma i v Americe. Pokrokové a sociální aktivity přinesly rodině povýšení do šlechtického stavu. Firma ekonomicky podporovala rozvoj Nového Města. Kromě výstavby dělnických domů se podílela na stavbě městských lázní, knihovny, chudobince a podporovala různé spolky. Během hospodářské krize se spojila se společností Lanex a během 2. světové války byla společnost Klinger – Lanex převzata německou firmou Junkers, která vyráběla motory a letadla.

Po roce 1945 byla zdejší továrna znárodněna pod národní podnik Textilana, která zde fungovala do roku 2003. Od té doby areál chátral a od roku 2020 v areálu probíhají demoliční práce.

Adresa
Frýdlantská 422, 46365 Nové Město pod Smrkem
Rok stavby
Galerie
Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží (Exteriér), autor: Markéta Janečková
Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží - LV 1/2020 (Výřezy z map)
Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží - Značky viz časová osa. (Ostatní), autor: https://www.nmps-os.cz/vyznamne-objekty/ignaz-klinger-a-jeho-rodina/byvala-textilana/
Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží - Značky viz časová osa (Výřezy z map), autor: https://www.nmps-os.cz/vyznamne-objekty/ignaz-klinger-a-jeho-rodina/byvala-textilana/
Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží - přízemí hlavní budovy (Interiér), autor: tlumenesvetlo, datum: 17.06.2020
Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží (Exteriér), autor: tlumenesvetlo, datum: 17.06.2020
Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží - interiér administrativní budovy (Interiér), autor: M. Janečková, datum: 1.8.2019
Ignaz Klinger, továrna na vlněné zboží (Exteriér)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Rodina Klinger (Vlastník) Rodina Klinger - Vlastník
Ignaz Klinger (Vlastník) Ignaz Klinger - Vlastník

Časová osa

6/2020
Naprostá většina areálu je srovnána se zemí, respektive v hromadách sutin, včetně administrativních budov a vily. Zatím stojí hlavní budova u ul. Frýdlantská, nicméně podle místních ji čeká stejný osud. Viz fotogalerie.
2020
V areálu probíhají demolice. [2] Za demolicí stojí společnost Klinger Fabrik, s.r.o., kde je společníkem s vkladem společnost MINTES s.r.o., v obou společnostech působí pan Radovan Cejpek z Jihlavy.
10/2018
Opuštěný a zchátralý areál bývalé Textilany v Novém Městě pod Smrkem na Liberecku, který vlastní podnikatel Martin Šetina, mohlo koupit město. Zastupitelé ale nakonec koupi nepodpořili. Starosta se obává, že majitel teď může areál rozprodat po částech. [1]
2013
Většinou chátrající objekty nejsou téměř využívány, budova někdejšího Raazova podniku, později sloužíí jako tiskárna, byla zbořena v roce 2013. [4]
2012
V roce 2012 proběhl v areálu umělecký festival Štkaní. [3] [6]
2003
Provoz Textiliany byl v provozu do roku 2003. [4]
1945
Po válce byla obnovena textilní výroba n. p. Textilana. [4]
1938
Během 2. světové války byla společnost Klinger – Lanex převzata německou firmou Junkers, která vyráběla motory a letadla. [4]
1920
Mezi roky 1920 až 1935 vedl firmu Oskar junior. Během průmyslové krize ve 30. letech minulého století firma ztratila. Oskar prodal firmu společnosti Lanex . [4]
1908
Roku 1908 byli oba bratři povýšeni na barony. [5]
1905
V parku továrny byly postaveny tři rodinné vily. Oskara (vlevo), Ottomara (uprostřed; v roce 1905 koupil pozemky a zámek v Kosmonosích a odstěhoval se tam) a Willyho (vpravo; vila syna Oskara byla ale po roce 1920 zbourána). [5]
1902
Firma ekonomicky podporovala rozvoj Nového Města. Kromě výstavby dělnických domů se podílela na stavbě městských lázní, knihovny, chudobince a podporovala různé spolky. Díky jejímu vlivu byla k městu přivedena železniční trať (1902). [5]
1901
Na přelomu století koupila firma Raazovou tkalcovnu a Dolní mlýn a celé místo přestavěla (A). Na dvou místech v továrně byly postaveny schodišťové věže, v jejichž horní části byl vodojem (B1, B2). Park kolem přestavěné vily Oskara Klingera (C) byl rozšířen a byly v něm postaveny vily Ottomara Klingera (D) a Willyho Klingera (E). Na okraji okrasného parku stála budova s parkurovou plochou, dnes nazývaná jízdárna (F). [5] Budovy projektoval a prováděl především novoměstský stavitel Anton Model (1851–1932). [4]
1898
Pokrokové a sociální aktivity přinesly bratrům povýšení do šlechtického stavu. Bratři Ottomar a Oskar a jejich rodiny směli od roku 1898 používat rakouský šlechtický titul von Klinger. [5]
1888
Svoje továrny měla firma rovněž v italských městech Terni a Prato. Mechanická tkalcovna ve městě Prato byla zřízena roku 1888 a měla 1000 stavů. Obchodní zastoupení měla firma i v Americe. [5]
1881
Firma Ignaz Klinger koupila roku 1881 dvě továrny v Mladé Boleslavi a během sedmi let je kompletně přestavěla na přádelny česané příze, v nichž pracovalo 1300 zaměstnanců. Stejně jako v Novém Městě platila i zde firma svým zaměstnancům příspěvky do nemocenské pokladny, dělníci měli vlastní jídelnu, starobní a úrazový fond a firma pro ně postavila řadové domy (na snímku vpravo dole linie domů na horizontu). [5]
1878
Roku 1878 byla továrna rozšířena o barevnu a apretovnu (B). Součástí továrny se stala vila Oskara Klingera s parkem. Na Hoflade firma postavila domy pro své úředníky, tzv. Villenviertel (C). [5]
1876
První budova vyhořela roku 1876. Na jejím místě byla postavena nová, větší, s mechanickými stavy (A). Vlivem tohoto požáru firma založila vlastní hasičský sbor. [5]
1868
Roku 1868 Ignaz Klinger instaloval první mechanické tkalcovské stavy a každoročně jejich počet zvyšoval. [4]
1862
Továrnu při dnešní silnici I/291 do Frýdlantu založil roku 1862 Ignaz Klinger. V původně hornickém městečku se po vyčerpání zásob zinkové a měděné rudy část obyvatel zabývala ručním tkaním vlněných látek, jejich výrobu Klinger zpočátku jen shromažďoval a upravoval. [4]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

28. 1. 2020
www.facebook.com Markéta Janečková [2]
www.facebook.com Štkaní 2012 [6]
mezibytost.rajce.idnes.cz mezibytost.rajce.idnes.cz
www.youtube.com Bourání Textilany v Novém Městě pod Smrkem - YouTube

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

FA a VCPD ČVUT v Praze, INDUSTRIÁLNÍ TOPOGRAFIE [4]
nmps-os.cz [5]
Štkaní 2012 [3]
klingerfabrik.cz
Brownfields Libereckého kraje, Textilana, Nové Město pod Smrkem 1. Textilana. Název obce, v jejímž KÚ se lokalita nachází: - PDF Stažení zdarma

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.