Zámek Kosova Hora (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1.5.2018

Zámek Kosova Hora

Stručné info

Původně gotická tvrz, první zmínky o ní už v roce 1272 (dodnes se z ní zachovaly sklepy), přeměněná koncem 16. stol. a v 17. stol. na renesanční zámek. V r. 1812 například koupil Kosovu Horu Robert ze Spieglu, který ji obratem prohrál v kartách na Konopišti. Posledním majitelem zde byl Jan Mladota ze Solopysk, kterému byl zámek v roce 1948 zkonfiskován.

V roce 2019 byl předmětem dlouholetého sporu majitelů zámku s tamním úřadem, ten ale spěl v této době ke smírnému rozuzlení. Důvod sporu jsou obecní budovy, které stojí na pozemku patřící k zámku. Hasičárnu a kino tam vybudovali za komunismu, a to bez souhlasu památkářů. Vlastníci zámku na svém pozemku tyto nevzhledné budovy nechtějí, navíc zabírají asi třetinu pozemku.

Majitelé zámek plánují postupně opravit a zpřístupnit veřejnosti. V budoucnu se bude řešit, jak by mohla obec zřídit hasičárnu jinde a jak ji postavit za přijatelnou cenu.

Adresa
Kosova Hora 1, 262 91 Kosova Hora
Kulturní památka
25344/2-2449
Rok stavby
Galerie
Zámek Kosova Hora (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 1.5.2018
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Časová osa

9/2019
Dlouholetý spor majitelů zámku s tamním úřadem spěje ke smírnému rozuzlení. Důvod sporu jsou obecní budovy, které stojí na pozemku patřící k zámku. Hasičárnu a kino tam vybudovali za komunismu, a to bez souhlasu památkářů. Zámek i s pozemky vrátil stát rodině původního majitele. Vlastníci zámku na svém pozemku tyto nevzhledné budovy nechtějí, navíc zabírají asi třetinu pozemku. Majitelé zámek prodávali, nyní jej plánují postupně opravit a zpřístupnit veřejnosti. V budoucnu se bude řešit, jak by mohla obec zřídit hasičárnu jinde a jak ji postavit za přijatelnou cenu. [4]
2018
V roce 2018 byl zámek i s pozemkem uveden jako prázdný, veřejnosti nepřístupný a byl nabízen k prodeji za 20 milionů korun. [1]
1961
Dnešní podobu získalo kosovské sídlo v roce 1961, kdy byla fasáda pokryta novými sgrafity podle původních zbytků pod omítkou.
1948
Posledním majitelem zde byl Jan Mladota ze Solopysk, kterému byl zámek zkonfiskován. [1]
1931
Dne 25. 4. 1931 prodal Oliver Mladota dvůr Kosohorský a Pojezdec manželům Josefu a Marii Počepických. Ponechal si všechny lesy, zámek s parkem a pilu. O. Mladota a J. Počepický se stali patrony kostela sv. Bartoloměje. [3]
1926
Po něm převzal Kosovu Horu Jan Mladota a po něm Oliver Mladota. Za něj byla provedena parcelace velkostatku Kosohorského r. 1926. 67 drobných zemědělců obdrželo 42 ha 35 arů, cena 1 ha polí 3.500 Kč, 1 ha luk 3.850 Kč. Po této parcelizaci zbylo při dvoře Kosohorském 110 ha polí, luk a rybníků a 20 ha lesa. [3]
1818
R. 1818 se stává majitelem rytíř Karel Neuman, od něj ji za 195000 zl. koupil František Mladota ze Solopisk. Ten nechal zámek upravit ve stylu empíru. [1]
1812
V r. 1812 koupil Kosovu Horu Robert ze Spieglu, který ji obratem prohrál v kartách na Konopišti. [3]
1794
R. 1794 se Kosova Hora, Červený Hrádek, Vysoká, Pojezdec a svobodnický dvůr v Lovčicích spojily v jedno panství, které patřilo k panství Chlumeckému. [3]
1786
R. 1786 se stává dalším majitelem František Josef z Lobkovic. [3]
1700
Až počátkem 18. století, kdy se Kosova Hora dostává do rukou Václava Vojtěcha Karvinského rytíře z Karviné, dochází znovu k rozkvětu obce. Po jeho smrti se zde opět začínají v rychlém sledu měnit majitelé - Josef z Astfeldu, Terezie z Astfeldu, Josef František kníže Lobkovic, Roberta ze Spieglu, Karel z Neummanu.
1648
V roce 1648 Jan Sezima hrabě z Vrtby zemřel, pochovaný je ve votickém kostele v rodinné kryptě.
1635
V průběhu třicetileté války se roku 1635 zámek stal obětí nájezdu švédského vojska, který předznamenal úpadek panství a rychlé střídání majitelů, mezi nimi například Caretto-Millesimové. [1]
1620
Pánům z Říčan panství patřilo až do roku 1620, kdy byl Vilémovi mladšímu z Říčan vyvlastněn pro účast na stavovském povstání a panství tak přešlo do rukou Albrechta z Valdštejna a záhy Janu Sezimovi z Vrtby. [1] Sezima po svých rodičích, Janovi Prostiborském z Vrtby a Magdaleně z Říčan, zdědil panství Červený Hrádek u Sedlčan. Po Bílé hoře zbohatl skupováním zkonfiskovaného majetku / Kosova Hora, Vojkov, Vrchotovi Janovice, Křešice, Votice atd. V rámci království zastával mnoho důležitých funkcí – královský hofmistr, nejvyšší sudí, nejvyšší komoří atd. [2]
1474
Později se majiteli panství stali páni z Kosovy Hory z vítkovské šlechty. Ti však nepřežili dobu husitských nepokojů a po nich v roce 1474 panství odkoupili páni z Říčan, kterým patřil nedaleký Červený Hrádek. [1]
1272
První písemná zmínka o obci je z roku 1272 v souvislosti s těžbou zlata za držby pánů z Landštejna. Ti zde vybudovali tvrz, jejíž sklepení se částečně dochovalo ve sklepeních zámku. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

24. 2. 2018
lotusesprit.rajce.idnes.cz lotusesprit.rajce.idnes.cz [2]

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

Kosova Hora (zámek) – Wikipedie [1]
Občasník: Kosova Hora [3]
hrady.cz

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.