Zámek Bzí (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 21.10.2018

Zámek Bzí

Stručné info

Historie se píše až do roku 1367, kdy na zdejší tvrzi sídlili příslušníci drobného šlechtického rodu, například Bohuněk ze Bzí. Jim sídlo patří až do roku 1541. V roce 1655 panství za Jetřicha z Germersheimu prošlo barokní přestavbou, což dodnes připomíná kamenný alianční znak Jetřicha a jeho manželky Voršily nad vstupním portálem.

Největší rozvoj zámeckého areálu nastal za Schwarzenbergů, kteří ho získali do vlastnictví koncem 17. století a patřil jim až do roku 1928.

Po roce 1948 byl objekt zestátněn a v roce 1978 jej převzalo JZD „Rozkvět“, které v 80. letech vedlo dlouhá, ale bezvýsledná jednání o opravách chátrající památky a jejím vhodném využití.

V novodobé historii po restituci nebyla situace lepší. Restituent ze zámku vzal vše, co šlo. Po roce 2000 sice budova získala novou část střechy, do ničeho jiného ale její tehdejší majitel neinvestoval, a tak budova dál samovolně chátrala.

V roce 2023 je nově majitelem zámku společnost LOXIA, architektonická a projekční kancelář, která působí na českém trhu od roku 1995. Zámku chtějí navrátit zašlý lesk a slávu. Částečné zprovoznění a otevření veřejnosti chtějí stihnout do roku 2030. Měl by tu být multifunkční areál s restaurací a možností se ubytovat, relaxovat, výstavní místnost, krásné zahrady nebo společenský sál.

Adresa
Bzí 11, 373 65 Dolní Bukovsko
Kulturní památka
19580/3-452
Rok stavby
Galerie
Zámek Bzí (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 21.10.2018
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Časová osa

8/2023
Majitelem zámku je společnost LOXIA, architektonická a projekční kancelář, která působí na českém trhu od roku 1995. Zámku chtějí navrátit zašlý lesk a slávu. Částečné zprovoznění a otevření veřejnosti chtějí stihnout do roku 2030. Měl by tu být multifunkční areál s restaurací a možností se ubytovat, relaxovat, výstavní místnost, krásné zahrady nebo společenský sál. [7]
9/2021
Majitelem je stále společnost Living Water, s.r.o. Na katastru nemovitostí je Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) a Zahájení exekuce na společnost Living Water, s.r.o. Zámek je v dražbě nabízen za vyvolávací cenu 4 220 000 Kč. [6]
10/2018
Majitelem zámku je společnost Living Water, s.r.o., jejíž jednatelé pochází z Ruska. Zámek chátrá bez využití. Část střechy prošla v minulosti rekonstrukcí. Okolo zámku se pasou ovce.
2008
Zámek změnil majitele. [5]
2005
V okále už nikdo nebydlel, zato na zámku se pracovalo. Dělníci, kteří překládali střechu tvrdí, že zámek koupil majitel z Holandska a že z něj bude rekreační centrum. [4]
2002
Majitel zámku se dostal do finančních problémů a zámek byl k prodeji za 7 mil. CZK. [4]
1993
Na zámku se natáčela Svatba upírů.
1990
Od tohoto roku byly vlastníkům nařizovány udržovací práce, ale bez větších úspěchů. Na počátku 90. let za vlastnictví restituenta Spinky zmizela kachlová kamna a mosazná kování ze dveří a oken. Následní majitelé nechali vyrobit a osadit 60 oken včetně rámů, částečně byla opravena střecha zámku. [3]
1989
Objekty zámku byly vlastnicky převedeny na Stavební bytové družstvo Prago-ISO Praha. [3] Jeho úmyslem bylo zřídit zde rekreační středisko. [2]
1988
Ministerstvo kultury ČSR upustilo od památkové ochrany zřícené části hospodářské budovy protilehlé obytné části zámku (stodoly) za podmínky, že obvodní zeď zřícené části stodoly bude ponechána jako ohradní, a že areál zámku zůstává nadále chráněn. Dodatečně se však zjistilo, že ještě roku 1983 byly hospodářské budovy zámku v pořádku a že již v roce 1986 došlo k svévolné demontáži části hospodářských objektů, u níž bylo na základě výzvy vlastníka a jeho nepravdivé informaci o jejím zřícení upuštěno od památkové ochrany. [3]
1979
Stav zámku dokumentuje i natáčení filmu Zlatí úhoři (1979) a následně pak i filmu Svatba upírů (1993). [2]
1978
Objekt zámku převzalo JZD „Rozkvět“ Dolní Bukovsko od ŠZP Hluboká nad Vltavou. V 80. letech se vedla dlouhá, ale bezvýsledná jednání o opravách chátrající památky a jejím vhodném využití. [3]
1962
Zamýšlelo se rozšířit pravostranný oblouk silnice dovnitř bývalé zámecké zahrady. Kvůli tomu se navrhlo zbourat dosavadní plot, který sestával ze zděné podezdívky a zděných sloupů, mezi nimiž byly výplně z prken. [3]
1956
V roce 1956 byl areál zámku zabaven, hospodařil zde Státní statek Hluboká nad Vltavou, Školní zemědělský podnik Hluboká nad Vltavou a od roku 1978 Jednotné zemědělské družstvo Rozkvět Dolní Bukovsko. [2]
1939
Vzhledem k zadluženosti velkostatku byl v roce 1939 nabídnut zájemcům k prodeji. Lesy a rybníky koupilo pražské arcibiskupství, pozemky byly rozprodány několika osobám a zámek koupila Marie Špinková ze Bzí za 50 tisíc korun. [2]
1928
Roku 1928 prodal velkostatek Bzí Jan Nepomuk Schwarzenberg vltavotýnskému okresu za 2 800 000 Kč. Nejprve zde měl být zřízen okresní chorobinec, z plánu ale sešlo a později byl zámek pronajat vojenskému eráru. [2]
1922
V roce 1922 byl zámek připojen na vodovod a o rok později na elektřinu. [2]
1898
Sídlili tu rovněž úředníci bezského statku, který byl zpočátku spravován samostatně a teprve v roce 1898 byl přičleněn k třeboňskému panství. [1]
1754
Po smrti obou manželů bez potomků se dostalo Bzí s tvrzí, dvorem knížeti Janu Adolfu I. Schwarzebergovi. Tehdy došlo k rozšíření zámecké zahrady a roku 1754 i k úpravě zámku, aby mohl být obýván knížecí rodinou. [1]
1655
Za vlastnictví Jetřicha z Gemmersheimu došlo roku 1655 k přestavbě poničené tvrze na barokní jednopatrový zámek o čtyřech křídlech s rozměrným sálem v patře a s kaplí svatého Floriána. Tuto přestavbu připomíná kamenný alianční znak Jetřicha a jeho manželky Voršily umístěný nad vstupním portálem. [1]
1648
Před polovinou 16. století vymřel rod ze Bzí a panství získali Hozlauerové z Hozlau, po nich se majitelé střídali. Ve Bzí býval už ve středověku panský velkostatek, ke kterému patřily okolní vesnice včetně Bukovska. Během třicetileté války (1618 - 1648) byla ves silně poškozená, tvrz je uváděna jako zpustlá a vyhořelá. [1]
1354
První písemná zpráva pochází z roku 1354, kdy Petr z Rožmberka dostal Bzí od krále Karla IV. V tomto období ve vsi zřejmě vzniklo drobné vladycké sídlo - tvrz. Ve Bzí býval už ve středověku panský velkostatek, ke kterému patřily okolní vesnice včetně Bukovska. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

16. 8. 2019
www.zonerama.com Opuštěný zámek | Zonerama.com
30. 3. 2018
lotusesprit.rajce.idnes.cz lotusesprit.rajce.idnes.cz
12. 4. 2015
www.youtube.com DJI Phantom. Zamek Bzi z vysky

Facebook

27. 8. 2023

Další odkazy

zámek - Památkový Katalog [3]
Prodej areálu - Zámek Bzí s přilehlými budovami a pozemky, areál celkem 20 684 m², Dolní Bukovsko, Jihočeský kraj | Veřejné dražby Gaute [6]
Zámek Bzí – Severní Českobudějovicko
Zámek Bzí, Dolní Bukovsko - hrady.cz
sumava.cz [1]
hvozdno.cz [2]
geocaching.com [4]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.