Zámek Vimperk (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 5.4.2020

Zámek Vimperk

Stručné info

Jeho historie sahá až do 13. století, kdy zde stál opevněný hrad. V roce 1619 byl hrad obléhaný stavovským vojskem poškozen a v letech 1622–1624 přestavěn na renesanční zámek. Ještě před zestátněním v roce 1948 byl za Schwarzenbergů upraven na kanceláře a byty, což ho dost možná zachránilo od necitlivých úprav, které často nacházíme z období socialismu, zámek totiž i dále sloužil jako kanceláře, úpravy nebyly potřeba a v interiérech se tak zachovalo velké množství původních detailů.

Po roce 1989 zde sídlila správa CHKO a Národního parku Šumava. Mnoho let na zámku probíhala jen minimální údržba a to se na něm podepsalo. Jak byl stranou zájmu dokládá i fakt, že až roce 2010 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou. Na pokraji havarijního stavu jej v roce 2015 přebral NPÚ.

Ten se ihned pustil do příprav postupné rekonstrukce, která začala v roce 2019. Horní zámek se otevírá po rozsáhlé opravě v roce 2021. Rekonstrukce této části stála 137 milionů korun. Sumu z velké části pokryly dotace z evropských fondů. Památka nabízí dvě prohlídkové trasy a muzeum. Spodní část zámku rekonstrukce teprve čeká. U té se předpokládá investice zhruba 200 milionů. Hotovo může být za pět let.

Adresa
Zámek 20, 38501 Vimperk
Kulturní památka
17973/3-3811
Rok stavby
Galerie
Zámek Vimperk (Exteriér), autor: Radomír Kočí, datum: 5.4.2020
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Časová osa

4/2023
Stavební úpravy zámeckého areálu pokročily do další etapy. Nyní dojde například k odvodnění severní strany dolního zámku. Opravit potřebují také střechy Černé brány a horního zámku, které jsou v tristním stavu. Oprava se bude týkat také zbývajících fasád horního zámku. V letech 2025 a 2026 chtějí památkáři zrekonstruovat vstupní most vedoucí do horního zámku a povrchy dvou nádvoří. [6]
6/2021
Horní zámek se otevírá po rozsáhlé opravě. Práce trvaly dva roky a stály 137 milionů korun. Sumu z velké části pokryly dotace z evropských fondů. Spodní část zámku rekonstrukce teprve čeká. U té se předpokládá investice zhruba 200 milionů. Hotovo může být za pět let. [4] Památka nabízí dvě prohlídkové trasy a muzeum. [5]
2019
Začala dlouho plánovaná rekonstrukce části zámku.
2015
Od 1. ledna 2015 byla správa zámku svěřena Národnímu památkovému ústavu (územní památková správa v Českých Budějovicích), který připravuje rozsáhlé opravy zanedbané památky (předpokládané trvání oprav pět let, investice sto milionů korun) a plánuje její postupné zpřístupnění. [2]
2014
Začátkem července 2014 byl oficiálně potvrzen převod zámku Vimperk ze správy ministerstva životního prostředí na ministerstvo kultury. [2]
1990
Po roce 1990 připadl zámek městu Vimperk, které jej za sedm milionů korun prodalo Správě národního parku Šumava. V části zámku bylo umístěno muzeum. [2]
1961
Od roku 1961 část zámku využívalo také městské muzeum. [2]
1948
V držení hlubocké větve Schwarzenbergů byl zámek do roku 1948. [1] V druhé polovině 20. století se na zámku nacházely byty Správy Jihočeských lesů a kanceláře Správy Chráněné krajinné oblasti Šumava. [2]
1857
20. července 1857 zapálil blesk vimperský zámek, kde vyhořelo divadlo, kaple a druhé poschodí proti městu. Po rekonstrukci a opravách dostal zámek nynější podobu. [1] Později v něm sídlily úřady a kasárna. [2]
1757
Zámecká kaple ( datovaná na svorníku letopočtem 1611) byla upravována v roce 1757. [3]
1728
V letech 1728 – 1734 Adolf František Schwarzenberk nechal zámek přestavět. [3]
1719
Od Eggenbergů ho v roce 1719 získal Adam František ze Schwarzenbergu, v jehož rodu zůstal až do 20. století. [2]
1630
Zadlužil se a panství roku 1630 prodal Janu Oldřichu z Egenberka za 60 000 zl. [1]
1622
Majitelé poškozený hrad v letech 1622–1624 přestavěli na renesanční zámek. [2] Zámek postaven stavebníkem Jáchymem Novohradským z Kolovrat. Z roku 1622 pochází vstupní brána na druhé nádvoří. [3]
1619
V roce 1619 byl hrad obléhaný stavovským vojskem poškozen požárem. [2] Syn Jáchym byl nucen po stavovském povstání, kdy byl vimperský zámek dobyt Mansfeldem, přistoupit k rozsáhlým opravám. [1]
1601
Poslední rožmberský vladař Petr Vok pak odprodal roku 1601 Vimperk za 20 000 kop Volfu Novohradskému z Kolovrat. [1]
1553
Za 6000 kop jej koupil Jáchym z Hradce roku 1553, ale dlouho si jej nepodržel a hned následujícího roku jej odprodal dalšímu Vítkovci Vilému z Rožmberka za dvojnásobek ceny, 12 000 kop. Za Rožmberků došlo k přestavbě nehostinného hradu v renesanční sídlo Petra Voka, kterému bylo vimperské panství svěřeno Vilémem do správy v 60. letech 16. století. Vimperk ale z cela nevyhovoval představám mladého Rožmberka a tak zakoupil Bechyni, která přeci jen nebyla tak odlehlá v nepřístupném kraji. [1]
1547
V roce 1547 bylo jeho synu Petrovi Malovcovi za účast ve stavovském povstání proti císaři panství Vimperk zabaveno. [1]
1494
Král Václav IV. dal Vimperk do manství Kaplířům ze Sulevic. Ti hrad stavebně upravili a rozšířili. Jejich rod Vimperk držel až do roku 1494, kdy jej bezdětný Petr Kaplíř odkázal do rukou svému příbuznému Zdeňku Malovcovi z Chýnova. [1] V roce 1494 hrad zdědil rod Malovců z Chýnova. [2]
1479
V roce 1479 bylo město i hrad spojeno v opevněný celek a tehdy byla také postavena předsunutá bašta Haselburk. [2]
1399
Na konci 14. století hrad dostali od krále Václava IV. vladykové ze Sulevic. [2]
1375
V roce 1375 byl dočasným majitelem zámku bohatý pražský měšťan Jan Rotlev, který měl Vimperk v zástavě. [1]
1263
Vimperský zámek vznikl na původním gotickém hradu založeném údajně před rokem 1263 Purkartem z Janovic, který se právě v roce 1263 poprvé uvádí s přídomkem z Vimperka (de Winterberk). Hrad vstanul nad již dříve vzniklým městečkem, které snad založily dělní mnichové z bavorského kláštera Wimberk, kolonizující nepřístupné pohraniční lesy a kteří mu pravděpodobně dali jméno po své domovině. Hrad samotný sloužil převážně k ochraně odbočky Zlaté stezky (obchodní stezka) z německého Pasova do českého vnitrozemí a jako centrum rozlehlého panství. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

19. 4. 2015
www.flickr.com Vimperk (PT), zámek | Flickr

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

pamatkovykatalog.cz [3]
zamek-vimperk.cz [5]
hrady.cz [1]
Vimperk (zámek) – Wikipedie [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.