Janderova chata (Dobové fotografie (před rokem 2000))

Janderova chata

Stručné info

V roce 1936 továrník Jindřich Jandera mladší zakoupil od pana Pávka zdejší pozemky a později je převedl za symbolickou cenu na KČT. V roce 1937 byla započata výstavba silnice od "Loučení" na vrchol. Silnice byla dokončena v roce 1940. Projekt a výstavba byly zadány firmě Františka Tošovského.

Továrník Jindřich Jandera mladší při zahájení prací 25. června 1940 všechny přítomné dělníky pohostil. Chata byla slavnostně otevřena v neděli 25. srpna 1940 a dostala jméno Janderova chata.

Brzy se ukázalo, že kapacitou nedostačuje. Poprvé byla rozšířena v r. 1942. Architektem byl znovu pan Tošovský. V propagačním materiálu je uvedeno, že chata má vlastní vodovod, ústřední topení, elektrické osvětlení a hostinské pokoje. Podtržena je restaurační místnost, výborná kuchyně, pečlivá obsluha a mírné ceny. Chata i nadále nesla Janderovo jméno.

V říjnu 1943 ji zabral Hitler-Jugend. Přesto pokračovala myšlenka na její další rozšíření. V roce 1944 vypracoval ing. arch. Tošovský návrh chaty s nízkou rozhlednou, k nahlédnutí v galerii na kartě. K realizaci návrhu ale nakonec nikdy nedošlo. Veřejnosti začala sloužit až po osvobození v květnu 1945.

Komunisté Klub českých turistů v roce 1948 zrušili, chatu převzala tělovýchovná jednota, která ji po několika letech prodala Jednotě v Ústí nad Orlicí. Ta z ní více jak čtyřicet let úspěšně rýžovala peníze, ale na údržbu již tolik nehleděla.

V roce 1990 vzniká opět Klub českých turistů a od roku 1992 je opět chata turistů. Po čtyřicetiletém panování Jednoty je chata náležitě zplundrována. Je třeba předělat elektroinstalaci, opravit vodovodní řad a sprchové kouty, provést rozličné stavební úpravy. Naštěstí se vždy našlo dost šikovných turistických rukou, které byly ochotny pracovat bez nároku na odměnu. Vybudována byla i čistička odpadních vod, provedena generální oprava topení, z vytápění koksem se přešlo na plyn. To si pochopitelně vyžádalo výměnu všech rozvodů včetně radiátorů a zabudování podzemní pětikubíkové nádrže.

V roce 2012 byla provedena výměna střešní krytiny a výměna oken a některých dveří v celkové hodnotě 560 000 Kč, přičemž 70 % bylo uhrazeno z prostředků dotace MŠMT a 30 % uhradil odbor KČT. Každoročně jsou prováděny různé opravy a údržba zařízení a vybavení chaty. Částka, kterou ústečtí turisté do chaty od roku 1990 do roku 2016 vložili dosáhla částky více jak 6 milionů korun.

Adresa
Řetová 213, 56141 Ústí nad Orlicí
Rok stavby
1940
Galerie
Janderova chata (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Janderova chata - V roce 1944 vypracoval ing. arch. Tošovský návrh chaty s nízkou rozhlednou. K realizaci návrhu nikdy nedošlo.
 (Ostatní), datum: 1944
Janderova chata - Z 50. let minulého století. (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Janderova chata (Exteriér)
Janderova chata (Exteriér)
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Časová osa

2016
Částka, kterou ústečtí turisté do chaty od roku 1990 do roku 2016 vložili dosáhla částky více jak 6 milionů korun. [1]
2012
V roce 2012 byla provedena výměna střešní krytiny a výměna oken a některých dveří v celkové hodnotě 560 000 Kč, přičemž 70 % bylo uhrazeno z prostředků dotace MŠMT a 30 % uhradil odbor KČT. Každoročně jsou prováděny různé opravy a údržba zařízení a vybavení chaty. [1]
1990
V roce 1990 vzniká opět KČT. Od 1. 1. 1992 je opět chata turistů. Po čtyřicetiletém panování Jednoty je chata náležitě zplundrována. Je třeba předělat elektroinstalaci, opravit vodovodní řad a sprchové kouty, provést rozličné stavební úpravy. Naštěstí se vždy našlo dost šikovných turistických rukou, které byly ochotny pracovat bez nároku na odměnu. Vybudována byla i čistička odpadních vod, provedena generální oprava topení, z vytápění koksem se přešlo na plyn. To si pochopitelně vyžádalo výměnu všech rozvodů včetně radiátorů a zabudování podzemní pětikubíkové nádrže. [1]
1948
Komunisté Klub českých turistů v roce 1948 zrušili, chatu převzala tělovýchovná jednota, která ji po několika letech prodala Jednotě v Ústí nad Orlicí. Ta z ní více jak čtyřicet let úspěšně rýžovala peníze, na údržbu již tolik nehleděla... [1]
1945
Veřejnosti začala sloužit až po osvobození v květnu 1945. [1]
1944
V roce 1944 vypracoval ing. arch. Tošovský návrh chaty s nízkou rozhlednou (v galerii). K realizaci návrhu nikdy nedošlo.
1943
V říjnu 1943 ji zabral Hitler-Jugend. Přesto pokračovala myšlenka na její další rozšíření. [1]
1942
Brzy se ukázalo, že kapacitou nedostačuje. Poprvé byla rozšířena v r. 1942. [1] Architektem byl znovu pan Tošovský. 21.6.1942 vítal nájemce chaty pan Oldřich Řehák první hosty. V propagačním materiálu je uvedeno, že chata má vlastní vodovod, ústřední topení, elektrické osvětlení, hostinské pokoje. Podtržena je restaurační místnost, výborná kuchyně, pečlivá obsluha a mírné ceny. Chata i nadále nesla Janderovo jméno. [2]
8/1940
Chata byla slavnostně otevřena v neděli 25. srpna 1940. [1]
6/1940
V roce 1936 továrník Jindřich Jandera zakoupil od pana Pávka zdejší pozemky a později je převedl za symbolickou cenu na KČT. V roce 1937 byla započata výstavba silnice od "Loučení" na vrchol. Silnice byla dokončena v roce 1940. Projekt a výstavba byly zadány firmě Františka Tošovského. Továrník Jindřich Jandera při zahájení prací 25.6.1940 všechny přítomné dělníky pohostil. [1]

Literatura

Josef Havel ; Rod Janderů v textilním průmyslu ; ISBN:978-80-86619-75-0 [2]

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

kctuno.cz [1]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.