Janderova vyhlídka (Exteriér), autor: Matoushonzirek, datum: 2023

Janderova vyhlídka

Stručné info

Kovové odpočívadlo pod "parapletem" s lavičkami a krásným výhledem na Ústí nad Orlicí bylo postaveno v roce 1928. Vzniklo jako poděkování za zásluhy předsedy zdejšího Okrašlovacího spolku továrníka Jaroslava Jandery, syna Adolfa Jandery.

Jaroslav Jandera byl členem téměř všech národních, sociálních a podpůrných spolků, elektrárenské komise i městského zastupitelstva. Výrazně se zasloužil o úpravu města a obecní rozvoj. Po smrti Jaroslava Jandery v roce 1933 vznikla také nadace mající za cíl pomáhat chudým dělníkům ve městě a znevýhodněným rodinám, kterým každoročně rozdělila určitý finanční obnos. Nadace se také finančně podílela na stavbě orlickoústecké nemocnice v roce 1939.

Kromě dobročinné činnosti se firma podílela i na rozvoji kultury a volnočasových aktivit ve městě. Finančně také přispěla na stavbu Roškotova divadla.

Nálada po 2 sv. válce se ale výrazně změnila, na vše dobré se zapomnělo a na schůzi MNV bylo usneseno přejmenovat tuto „Janderovu vyhlídku“ na „Kerhatskou“, neboť nebylo zapotřebí, aby části dělnického města nesly jména „po továrnících a jiných kapitalistech, ovládajících kdysi průmyslový a kulturní život ve městě“.

Řada rodinných příslušníků rodiny Janderů čelila mnoha úskalím – přece jen se jednalo o bývalé příslušníky buržoazie.

Naštěstí se po revoluci nálada zase mění k lepšímu. Vyhlídka je opět nazývána Janderovou a na začátku tisíciletí bylo "paraple" alespoň částečně opraveno. Je však obrostlé vysokými stromy a svému účelu léta neslouží.

Rehabilitace významných osobností města pokračuje, sice po menších krůčcích, na mnohé se za minulého režimu málem zapomnělo, ale i malé kroky jsou důležité a třeba jednou i toto místo bude ozdobou, jako na dobových fotografiích v galerii.

Adresa
Řetová -, 56141 Ústí nad Orlicí
Rok stavby
Galerie
Janderova vyhlídka - Výhled z vyhlídky při vzniku odpočívadla + některé stavby spojené s rodinou Janderových. (Dobové fotografie (před rokem 2000)), datum: 1928
Janderova vyhlídka (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Janderova vyhlídka (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Janderova vyhlídka (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Janderova vyhlídka (Exteriér), autor: Matoushonzirek, datum: 2023
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Subjekty

Dům nemá přiřazeny žádné subjekty.

Časová osa

2022
V roce 2022 je vyhlídka opět nazývána Janderovou. Na začátku tisíciletí bylo "paraple" alespoň částečně opraveno. Je však obrostlé vysokými stromy a svému účelu léta neslouží. Rehabilitace významných osobností města pokračuje, sice po menších krůčcích, na mnohé se za minulého režimu málem zapomnělo, ale i malé kroky jsou důležité a třeba jednou i toto místo bude ozdobou, jako na dobových fotografiích v galerii.
1948
Nálada po 2 sv. válce se ale výrazně změnila, na vše dobré se zapomnělo a na schůzi MNV bylo usneseno přejmenovat tuto „Janderovu vyhlídku“ na „Kerhatskou“, neboť nebylo zapotřebí, aby části dělnického města nesly jména „po továrnících a jiných kapitalistech, ovládajících kdysi průmyslový a kulturní život ve městě“. [2]
1929
Spolek od roku 1929 začal i s propagací krás města a jeho okolí. Od Janderovy vyhlídky byl například pořízen snímek města p. Fr. Slezákem, který byl následně zarámovaný umístěn v nádražních budovách v České Třebové, Hradci Králové, Pardubicích, Chocni, Kyšperku, na nádraží v Brně a v Praze na Hlavním a na Masarykově nádraží. [1]
1928
Kovové odpočívadlo pod "parapletem" s lavičkami a krásným výhledem na Ústí nad Orlicí bylo postaveno v roce 1928. Vzniklo jako poděkování za zásluhy předsedy zdejšího Okrašlovacího spolku továrníka Jaroslava Jandery, syna Adolfa Jandery, taktéž továrníka v textilním průmyslu. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

O domu nejsou k dispozici žádné články.

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

geocaching.com [1]
Městský hřbitov v Ústí nad Orlicí [2]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.