Poutní místo Hostýn (Exteriér), autor: region-kromerizsko.cz

Poutní místo Hostýn

Stručné info

Po Velehradě nejpamátnější a nejvíce navštěvované poutní místo Moravy. Pravěké osídlení už zde bylo za doby bronzové. Už Keltové zde měli rozsáhlé opevněné sídliště. Existence pramene nedaleko vrcholu a zejména pozůstatky mohutných pravěkých valů pak nevyhnutelně vedly ke vzniku řady pověstí.

Tradice poutí na toto místo se datuje už od tažení Tatarů přes Moravu kolem roku 1241. Podle legendy na tomto místě hledali lidé útočiště, modlili se k Panně Marii, která pak zapálila bleskem tatarské ležení pod horou Hostýn a seslala na ně prudký déšť s přívaly vody a tím je zahnala na útěk.

Pravděpodobně již v pozdním středověku byla na vrcholu postavena kaple, zřejmě od havířů, kteří zde dolovali kolem roku 1544. V roce 1628, kdy panství přešlo na rod Lobkoviců, nechali namalovat obraz Panny Marie Vítězné s Ježíškem metajícím blesky na Tatary. Protože počet poutí a poutníků se neustále zvyšoval, bylo nutné kostelík rozšiřovat. A když už kapacitou nestačily ani tři kaple, rozhodl se další pán na Bystřici – Jan Rottal – vybudovat zde mezi lety 1721 - 1748 velkolepý chrám.

Pro potřeby poutníků byl zřízen hostinec, dále budova pro tři kněze, kostelníka a varhaníka. Celý komplex byl obehnán zdí. Podle císařského nařízení Josefa. II. byl v roce 1787 kostel odsvěcen, zrušen, zbaven svého vnitřního zařízení i střechy a nechán na pospas drsné povětrnosti. Záměrem bylo, aby se kostel co nejdříve změnil v rozvaliny a Panna Maria byla vymazána ze srdcí věřících. Když se v našich zemích rozmohl mor a cholera, začali se lidé znovu více obracet k Panně Marii a Bohu.

Počátkem 19. století byla hostýnská legenda znovu proslavena a v letech 1841–1845 byl komplex obnoven. Roku 1898 byla na vrcholu Hostýna postavena kamenná rozhledna; její základní kámen byl položen 1. září 1897, kdy vrchol navštívil císař František Josef I.

Adresa
Svatý Hostýn 107, 768 72 Chvalčov
Rok stavby
1544
Galerie
Poutní místo Hostýn (Exteriér), autor: region-kromerizsko.cz
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Časová osa

2018
V roce 2018 byl poutní areál Svatého Hostýna s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie zařazen mezi národní kulturní památky. [1]
1909
Roku 1909 začala stavba kamenného schodiště, které spojuje hlavní chrám s kaplí u zázračného pramene. Schodiště má 250 stupňů a je dlouhé 242 m, cesty jej rozdělují na tři části. [1]
1898
Roku 1898 byla na vrcholu Hostýna postavena kamenná rozhledna; její základní kámen byl položen 1. září 1897, kdy vrchol navštívil císař František Josef I. [1]
1895
Roku 1895 byl založen spolek Matice svatohostýnská, který zakoupil vrchol kopce, aby tak předešel nevhodným zásahům do okolí kostela. Nechal též postavit velkou ubytovnu a hostinec. [1]
1840
Počátkem 19. století hostýnskou legendu znovu proslavil Václav Hanka; hostýnský zázrak tvoří významnou část básně Jaroslav v Hankou „objeveném“ Rukopise královédvorském. Tehdy také začaly pokusy o obnovu poutního chrámu; povolení přišlo až v roce 1840. V letech 1841–1845 byl chrám obnoven [1]
1787
Podle císařského nařízení Josefa. II. byl v roce 1787 kostel odsvěcen, zrušen, zbaven svého vnitřního zařízení i střechy a nechán na pospas drsné povětrnosti, až se z něho stala ruina. [1]
1769
24. září 1769 chrám po zásahu bleskem vyhořel, byl však během dvou let opraven. [1]
1748
Stavbu dokončil v roce 1748 podle poslední vůle Jana Zikmunda, František Antonín z Rottalu a 28. července ji vysvětil kardinál Julius Troyer. Pro potřeby poutníků byl zřízen hostinec, dále budova pro tři kněze, kostelníka a varhaníka. Celý komplex byl obehnán zdí. [1]
1721
Vnuk hraběte Jana, Jan Zikmund nechává postavit na Hostýně velký chrám, roku 1721 je položen základní kámen. [1]
1658
Roku 1658 nechává hrabě Jan z Rottalu rozšířit stávající kapli a nechává přistavět dvě boční kaple; jednou z nich byla kaple svatého Jiljí, dnes sv. Jana Sarkandera. [1]
1544
Po Velehradě nejpamátnější a nejvíce navštěvované poutní místo Moravy. Pravěké osídlení už zde bylo za doby bronzové; Keltové, první bezpečně známé etnikum na našem území, zde měli rozsáhlé opevněné sídliště. Existence pramene nedaleko vrcholu a zejména pozůstatky mohutných pravěkých valů pak nevyhnutelně vedly ke vzniku řady pověstí. Pravděpodobně již v pozdním středověku byla na vrcholu postavena kaple Panny Marie, zřejmě od havířů, které sem povolal pan Burian Žabka z Limberka v roce 1544; vydržela stát do roku 1658. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

cs.wikipedia.org [1]
hostyn.cz
Dlažba Rako
Procházka s tajenkou

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.