Zámek Smiřice (Dobové fotografie (před rokem 2000))

Zámek Smiřice

Stručné info

První zmínka o tvrzi ve Smiřicích pochází z roku 1392. Kolem roku 1406 získal Smiřice příslušník starého zemanského rodu Václav, který začal používat přídomek za Smiřic a stal se předkem rodu Smiřických ze Smiřic. Ti zde žili až do roku 1476.

Poté tvrz vlastnili například páni z Lužan, Trčkové z Lípy a od roku 1636 Gallasům. Roku 1661 nechal Antonín Pankrác Gallas tvrz přestavět na raně barokní zámek. V roce 1685 zámek koupil Šternberkové. V roce 1715 se díky sňatku dostal zámek do vlastnictví rodu Paarů. Jan Václav z Paaru ho posléze prodal císaři Josefovi II. Zámek začal sloužit jako nemocnice, později zde sídlila správa císařského panství a bydleli zde úředníci.

V roce 1863 koupil panství Smiřice včetně zámku liberecký podnikatel Johann Liebieg, který nechal zámek zmodernizovat. Nový majitel dal založit krásnou zahradu ozdobenou sochami a nechal v ní vysázet řadu zajímavých stromů. Podle nejnovějších výzkumů byl projektantem parku jeden z nejvýznamnějších evropských zahradních architektů Eduard Petzold. Liebieg Johann st. zde v roce 1870 umírá a majetek přechází na jeho rodinu. Ti o zámek příliš zájem nemají a spíše se soustředí na aktivity okolo Liberce, za krátký čas jej prodávají zpět císařské správě.

V roce 1918 zámek připadl státu. Až do roku 1950 zde fungovala rolnická škola. Poté tady sídlilo ředitelství Státního statku a později Velkovýkrmen Praha. Po revoluci se vlastníkem zámku stalo město Smiřice, které jej prodalo soukromému majiteli. Poté byl ale zámek bez využití a chátral.

Po letech chátrání se dočkal zámek prvních oprav až v roce 2013 za nového majitele, kterým je belgičan Peter André Weidenbaum, který má již za sebou rekonstrukci zámku ve Stračově. 23.9.2016 se uskutečnilo na smiřickém zámku setkání potomků rodiny Liebieg. Park u zámku, který je ve vlastnictví Smiřic, v posledních letech postupně prochází rozsáhlou revitalizací.

Adresa
Zámek 130, 503 03 Smiřice
Rok stavby
1392
Galerie
Zámek Smiřice (Dobové fotografie (před rokem 2000))
Zámek Smiřice - 23.9.2016 se uskutečnilo na smiřickém zámku setkání potomků rodiny Liebig. (Exteriér), autor: http://www.smirice.eu/zamek/liebieg.htm, datum: 23.9.2016
Klikněte níže na mapě na bod a uložte návštěvu domu

(Vzdálenost aktualizujete kliknutím na bod v mapě)


Doplňující info


Subjekty

Časová osa

2018
Park u zámku, který je ve vlastnictví Smiřic, v posledních letech postupně prochází rozsáhlou revitalizací. Původní rozloha zámeckého parku ve Smiřicích byla podstatně větší než dnes. Tam, kde dříve bývaly okrajové části parku, stojí už městská zástavba. Dnes má park rozlohu 3,65 ha a je z větší části upraven přírodně-krajinářsky, pouze parter před vstupem do zámku má pravidelné členění. [3]
2016
23.9.2016 se uskutečnilo na smiřickém zámku setkání potomků rodiny Liebieg. [2]
2013
Zámek ve Smiřicích našel nového majitele. Po letech chátrání se tak dočkal prvních oprav a jeho vlastník podle radnice ještě není u konce. Od bývalého majitele objekt v listopadu koupil Belgičan Peter André Weidenbaum (má za sebou rekonstrukci zámku ve Stračově), který už stihl opravit komíny, oplechovat poničenou střechu a opravit pískovcový vstupní portál. Předchozí vlastník se o budovu příliš nestaral a zámek se Smiřickým doslova rozpadal před očima, byla to spíše spekulace a objekt zůstal prázdný. Zámek by měl sloužit jako soukromé rodinné sídlo. [5]
2009
Stav zámku není ideální. V minulosti byl dlouho v majetku státního statku, což se neblaze podepsalo na jeho vzhledu. Řada místností je nevhodně přepažena, stěny zdobí umakart a podlahy lino. Část místností sice již prošla rekonstrukcí, k výraznějším opravám ale zatím nedošlo. Současný vlastník Miroslav Mizera už o zámek nemá zájem a nabízí jej k prodeji. Cena je 25 milionů korun. [6]
1989
Po revoluci se vlastníkem zámku stalo město Smiřice, které jej prodalo soukromému majiteli. [1] Poté byl ale zámek bez využití a chátral. [5]
1973
K zásadním úpravám parku došlo v letech 1973-74. Park byl rozšířen o novou část v místě zavezeného řečiště Labe a bývalého višňového sadu. [3]
1950
Až do roku 1950 zde fungovala rolnická škola. Poté tady sídlilo ředitelství Státního statku a později Velkovýkrmen Praha. [1]
1920
Dnešní (2023) podobu získal park roku 1920, kdy byly v katastru obce prováděny práce související s regulací Labe. Hodně pak utrpěl v letech okupace, kdy německá posádka některé stromy vykácela, aby mohla v parku založit vhodné stanoviště pro svůj autopark. [3]
1918
V roce 1918 zámek připadl státu. [1]
1881
Po 18 letech jej rodina Liebieg prodala zpět správě císařských panství. [1]
1870
Liebieg Johann st. zde v roce 1870 umírá a majetek přechází na jeho rodinu. Ti o zámek příliš zájem nemají a spíše se soustředí na aktivity okolo Liberce, za krátký čas jej prodávají zpět císařské správě.
1863
V roce 1863 koupil panství Smiřice včetně zámku liberecký podnikatel Johann Liebieg, který nechal zámek zmodernizovat. [1] Nový majitel dal založit krásnou zahradu ozdobenou sochami a nechal v ní vysázet řadu zajímavých stromů. Podle nejnovějších výzkumů byl projektantem parku jeden z nejvýznamnějších evropských zahradních architektů Eduard Petzold. Tehdy k parku ještě na jižní straně příslušela zeleninová, ovocná a květinová zahrada. [3]
1715
V roce 1715 se díky sňatku dostal zámek do vlastnictví rodu Paarů. Jan Václav z Paaru ho posléze prodal císaři Josefovi II. Zámek začal sloužit jako nemocnice, později zde sídlila správa císařského panství a bydleli zde úředníci. [1]
1696
V letech 1696–1699 byla vystavěna mohutná vrcholně barokní kaple Zjevení Páně, která je se zámkem propojena. [1]
1685
Antonín Pankrác Gallas zámek prodal Isabele Magdaleně Šternberkové. V době, kdy byl v majetku jejího syna Jana Josefa, byly u zámku dostavěny hospodářské budovy. [1]
1661
Roku 1661 nechal Antonín Pankrác Gallas tvrz přestavět na raně barokní zámek. [1] Tehdy vznikla nynější dvoupatrová ústřední zámecká budova. Do čtvercového nádvoří se jednotlivá křídla otvírala arkádami na čtyřhranných pilířích. Hlavní průčelí zámku bylo rozčleněno mělkým středním rizalitem. V místech opevnění tvrze byla vybudována zahrada. [4]
1636
Panství koupil v roce 1636 Matyáš Gallas. [4]
1634
Trčkům z Lípy náleželo smiřické panství až do konfiskace v roce 1634. [4]
1498
Od r. 1498 patří Smiřice Mikulášovi mladšímu Trčkovi z Lípy. [4]
1495
V roce 1495 Smiřice s tvrzí a dvorem náležely Střížkovi z Lužan. [4]
1476
Do roku 1476 ve tvrzi žil rod Smiřických ze Smiřic. [1]
1406
Kolem roku 1406 získal Smiřice příslušník starého zemanského rodu Václav, který začal používat přídomek za Smiřic a stal se předkem rodu Smiřických ze Smiřic. [4]
1392
První zmínka o tvrzi ve Smiřicích pochází z roku 1392. [1]

Literatura

K domu nění k dispozici žádná literatura.

Články

Externí galerie

Dům nemá k dispozici žádné externí galerie.

Facebook

Dům nemá k dispozici žádné Facebook odkazy.

Další odkazy

cs.wikipedia.org [1]
smirice.eu [2]
hrady.cz [4]
mestosmirice.cz [5]

Návštěvy

Historie návštěv domů je k dispozici v prémiové verzi.